top of page

STATEMENT HNWB

Wij vertegenwoordigen meer dan 60.000 Nederlandse huishoudens bij hun WOZ-waardering.

Ons ultieme doel? WOZ-bureaus overbodig maken.

Jarenlang hebben gemeenten vrij spel gekregen, er was geen enkele motivatie om de WOZ-waarde goed vast te stellen en er was maar weinig controle op de WOZ-waardering. Nu deze controle groter is geworden, en er kosten worden gemaakt omdat blijkt dat het niet goed gaat bij de gemeenten, lijkt die controle het probleem geworden. Het werkelijke probleem is de slechte WOZ-waardering en de uitleg daarvan aan burgers.

Gemeenten zijn nog steeds niet proactief bezig met de juiste waardering. De kwaliteit, luxe en het onderhoud van woningen speelt een belangrijke rol in de waardering. Maar gemeenten vragen hier nooit naar, ze laten computers alle woningen als gemiddeld beoordelen. Het is namelijk gemakkelijker en goedkoper om hier niet naar te vragen. Dat daardoor miljoenen Nederlanders onterecht teveel WOZ-belastingen betalen, is een prijs die ze bereid waren om te betalen. - totdat de controle van WOZ-bureaus ze te veel werd.

Ook informeren gemeenten hun burgers niet goed. Je krijgt een taxatieverslag met 3 referenties, zonder enige uitleg. Niemand die er wat van begrijpt. Of en met welke verschillen er rekening is gehouden bij de waardering, dat moet de burger zelf maar uitzoeken.

En niet als laatste zijn gemeenten bewust en moedwillig bezig om hun burgers te misleiden en foutief in te lichten. Bijvoorbeeld door cijfers te verdraaien of in een verkeerde context te plaatsen. Veel gemeenten doen alsof er slechts €5000 vanaf gaat bij een verlaging (landelijk gemiddelde: 8,9%), of dat de besparing slechts enkele tientjes is op de OZB maar er niet bij vertellen dat de belangrijkste WOZ-belasting de inkomstenbelasting is (via het eigenwoningforfait) en de besparing dus veel groter is.

Er is nog veel winst te behalen. Het vereist een nieuwe denk- en werkwijze van gemeenten. Waarbij de focus komt te liggen op het goed waarderen van woningen én het uitstekend informeren van burgers over die waardering.

Als gemeenten zich daarmee bezig gaan houden, zetten ze WOZ-bureaus binnen no-time buiten spel.

En dat is precies ons doel, dat over 3 jaar WOZ-bureaus niet meer nodig zijn en dat HNWB opgeheven kan worden.

Wij staan open voor het gesprek en we geven graag handvaten om de problemen in de WOZ-sector op te lossen. Stakeholders kunnen ten alle tijden contact opnemen met Kevin Pruimboom, directeur van HNWB, via kevin@hetnieuwewozbureau.nl.

TRANSPARANTIE - RECHTVAARDIGHEID - DESKUNDIGHEID

Image by Giammarco
Home: Praktijken
bottom of page