Gratis WOZ-advies

De specialisten van Het Nieuwe WOZ-bureau controleren én verlagen gratis uw WOZ-waarde waardoor u niet onterecht te veel WOZ-belasting betaalt. Na de WOZ-check gaan onze WOZ-experts direct gratis voor u aan de slag.

Gratis WOZ-check

Weet binnen 2 minuten of uw WOZ-waarde te hoog is en of ook u kunt besparen op uw WOZ-belastingen. Onze service wordt volledig vergoed door uw gemeente en is voor u dus gratis.

Doe de gratis WOZ-check

Altijd 100% gratis

De specialisten van Het Nieuwe WOZ-bureau regelen gratis dat uw WOZ-waarde en WOZ-belastingen worden verlaagd. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Het is wettelijk geregeld dat onze rechtshulp door uw gemeente vergoed wordt, zo bent u als burger beter beschermd tegen de machtige overheid.

Hoe het werkt? Nadat de WOZ-waarde is verlaagd krijgt u van uw gemeente een geldbedrag op uw rekening gestort om onze service mee te betalen, u maakt dit bedrag aan ons over.  Dit bedrag staat los van de belastingbesparing, die is 100% voor u. Lukt het ons niet? Dan nemen wij de kosten op ons en hoeft u niets te betalen. Dit is onze no-cure-no-pay afspraak, die vervalt als u tussentijds annuleert.
01

Gratis WOZ-bezwaar

Blijkt uit de WOZ-check dat uw WOZ-waarde te hoog is? Dan maken wij gratis WOZ-bezwaar voor u tegen de WOZ-waarde. Vul de korte intake in en wij regelen vervolgens alles voor u, zodat u er geen omkijken meer naar hebt. Enkele van onze werkzaamheden:

Wij controleren 120 WOZ-verlagende factoren.
Wij vragen extra gegevens op bij uw gemeente.
Wij laten uw woning (op afstand) taxeren.
Wij controleren alle gegevens van de gemeente.
Wij schrijven een overtuigend bezwaarschrift.
Wij verzorgen de verzoeken van de gemeente.
Wij gaan in gesprek met uw gemeente.
Wij beoordelen of de uitspraak terecht is.
Na de WOZ-check controleren wij uw gegevens en dienen wij een beknopt bezwaarschrift in. In het beknopte bezwaarschrift kondigen wij aan dat wij de WOZ-waarde te hoog vinden en vragen wij alle relevante gegevens op bij de gemeente, deze controleren wij na ontvangst. Voorbeelden van gegevens die wij opvragen en controleren zijn: de rekenkundige taxatie matrix, grond staffels, KOUDVL-factoren, gebruikte correcties, PMA-formulieren, iWOZ rapportages, PPE’s en meer.

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door computers alle verkoopprijzen in de buurt te laten vergelijken met die van uw woning. U kunt zich voorstellen dat computers hier helemaal niet zo goed in zijn, die weten namelijk helemaal niet hoe kwalitatief, luxe, modern en goed gelegen uw woning is, en de woningen waarmee uw woning vergeleken wordt zijn. Daarom schakelen wij, op onze kosten, een deskundige taxateur in die persoonlijk (vanaf zijn bureau) naar de situatie kijkt en de laagst mogelijk verdedigbare WOZ-waarde vaststelt.

Na ontvangst van de gegevens van de gemeente voeren onze WOZ-specialisten een uitgebreid WOZ-waarde onderzoek uit. Onze jurist schrijft vervolgens een gemotiveerde aanvulling op het bezwaarschrift waarin wij precies vertellen waarom de WOZ-waarde verlaagd moet worden. Dat onderbouwen wij met ons onderzoek, het door onze taxateur opgestelde taxatieverslag, de door u doorgegeven informatie, de door ons geselecteerde referenties, de beschikbare jurisprudentie, de gemaakte foto’s en eventuele andere stukken die een lagere WOZ-waarde onderbouwen. Dit alles sturen wij vervolgens naar de gemeente zodat zij een compleet dossier hebben waarmee ze uw WOZ-waarde kunnen verlagen.

Nadat de gemeente onze aanvullingen heeft ontvangen, zullen wij een hoorzitting houden met de gemeente. Dit is een gesprek met de gemeente waarin vragen gesteld en beantwoord kunnen worden over alle door ons in behandeling zijnde dossiers. Soms is de hoorzitting schriftelijk, dan volgen de antwoorden op onze vragen in de uitspraak.

In de tussentijd onderhouden wij alle correspondentie met de gemeente en volgen we de dossiers regelmatig op bij de gemeente. De uitspraak van de gemeente zal hierna spoedig komen, daar heeft de gemeente echter tot 31 december de tijd voor (ze mogen dit eenmalig 6 weken uitstellen). Het kan dus even duren voordat de uitspraak bekend is, dat ligt aan de snelheid van de gemeente. Wij zorgen dat wij alles ruim op tijd hebben aangeleverd.
Meer weten?
02

Van bezwaar in beroep

De slager keurt zijn eigen vlees net zoals de gemeente zelf WOZ-bezwaren beoordeelt. Helaas wordt 1 op de 10 WOZ-bezwaren onterecht afgewezen. Wij beoordelen daarom iedere uitspraak en leggen deze, als wij het er niet mee eens zijn, voor aan een onafhankelijke rechter. Helaas heeft de overheid per 1 januari 2024 bezuinigd op de rechtsbescherming in WOZ-zaken, dat betekent dat wij alleen nog maar beroepsprocedures kunnen voeren als u ook de bezwaarprocedure via ons heeft gevoerd. Wij kunnen u helaas niet meer helpen als u zelf bezwaar heeft gemaakt en dit onterecht afgewezen is, u staat er dan door overheidsbezuinigingen helaas alleen voor.
Wanneer wij een uitspraak hebben gecontroleerd en constateren dat het bezwaar onterecht is afgewezen dan leggen wij de WOZ-waarde voor aan een onafhankelijke rechter. Dat heet ‘in beroep gaan’. Om in beroep te gaan moeten wij griffierecht betalen, dat zijn de kosten voor de rechtbank die wij terugkrijgen als wij de zaak winnen. Het griffierecht betalen wij voor u, we gaan namelijk alleen in beroep als dit ook een grote kans op succes heeft.

We schrijven een initieel beroepschrift waarin wij onze zienswijze met de rechtbank delen. Hieruit blijkt vaak al dat wij gelijk hebben en dat de WOZ-waarde inderdaad te hoog blijkt vastgesteld te zijn door de gemeente. Daarom gaan we graag in gesprek met de gemeente om tot een compromis te komen. In meer dan de helft van de gevallen lukt dat, de gemeente verlaagt dan alsnog de WOZ-waarde zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen.

Vindt de gemeente nog steeds dat de WOZ-waarde niet te hoog is? Dan schrijft de gemeente een verweerschrift, dat is een brief aan de rechter waarin de gemeente uitlegt waarom de gemeente vindt dat de WOZ-waarde niet te hoog is. Soms blijkt uit het verweerschrift dat de gemeente toch gelijk heeft omdat ze meer of nieuwe informatie delen, dan stoppen wij het beroep en hoeft er geen extra tijd besteed te worden door de gemeente of de rechter.

Zijn wij en de gemeente het niet met elkaar eens en komen we er onderling echt niet uit? Dan schrijven wij een brief aan de rechter als reactie op het verweerschrift waarin wij tot in detail uiteenzetten waarom de vastgestelde WOZ-waarde niet aannemelijk is en vernietigd moet worden door de rechter. Daarnaast schakelen wij een taxateur in om een beroepen matrix op te stellen, dat is een keihard en cijfermatig onderbouwd rapport dat een lagere WOZ-waarde bewijst. Wij vragen de rechter om de WOZ-waarde vast te stellen op dat bedrag.

Als de rechter alle stukken heeft zullen wij samen met de gemeente worden uitgenodigd op gesprek bij de rechter. Wij vertegenwoordigen u bij dit gesprek, vaak nemen wij ook een taxateur mee. De rechter zal ons en de gemeente vragen stellen en wij kunnen onze argumenten mondeling nog eens uitleggen, zodat wij de rechter van ons gelijk kunnen overtuigen. De rechter zal hierna uitspraak doen, meestal binnen 6 weken. Ook deze uitspraak controleren wij weer goed, want de meeste rechters zijn geen taxateur en ook zij kunnen fouten maken. In een enkel geval is het nodig om in hoger beroep te gaan, dan leggen we de WOZ-waarde voor aan een hogere onafhankelijke rechter. Natuurlijk blijft onze service voor u altijd gratis.
Meer weten?
03

Onderbouwing met een WOZ-taxatie

Om uw WOZ-waarde met een zo groot mogelijk bedrag te verlagen is een deskundige WOZ-taxatie noodzakelijk. Wij schakelen op onze kosten een taxateur in die voor u de laagst mogelijk verdedigbare WOZ-waarde berekent. Soms komt de taxateur uw woning kort bekijken, als u dat niet wil dan taxeert de taxateur uw woning op afstand achter zijn bureau.
Het taxeren van een woning voor een lagere WOZ-waarde gaat anders dan het taxeren voor een hypotheek of voor de verkoop van een woning. Een WOZ-taxatie is namelijk gebonden aan een hele hoop extra regels en voorschriften. Een specialist in WOZ-taxaties is daarom enorm belangrijk om de laagst mogelijke WOZ-waarde vast te stellen.

De gemeente laat de WOZ-taxatie over aan computers die geautomatiseerd een vergelijking maken van recent verkochte woningen. Deze computers weten vaak niets tot nauwelijks iets van uw woning en zijn ook niet goed op de hoogte van de kwaliteit, luxe, uitstraling, het onderhoud en de ligging van de recent verkochte woningen. Toch bepaalt die computer de WOZ-waarde aan de hand van deze geautomatiseerde vergelijking. Niet altijd terecht dus.

De specialisten en taxateurs van Woning Waarderingsmeesters taxeren uw woning daarom persoonlijk. Dat doen ze door uw woning te vergelijken met recent verkochte en goed vergelijkbare woningen en daarbij rekening te houden met alle mogelijke verschillen. Die vergelijking maken ze het liefst door uw woning kort te bezoeken, maar als u dat niet prettig vindt, kunnen ze dat ook doen met behulp van de door u ingevulde WOZ-check en intake. De woningen waarmee ze uw woning vergelijken, beoordelen ze onder andere aan de hand van de historische verkoopbrochures, satellietbeelden, gegevens uit het kadaster en uit diverse andere openbare en niet openbare bronnen.
Meer weten?

De noodzaak van
goed WOZ-advies

Gemeenten laten hun WOZ-waarden bepalen door computers en dat gaat regelmatig fout. Miljoenen Nederlanders betalen daardoor onnodig en onterecht te veel WOZ-belastingen. Niet alleen “hooguit een paar tientjes aan OZB-belasting” zoals veel gemeenten doen geloven. Maar juist ook aan de inkomstenbelasting via het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en nog meer dan 10 andere belastingen die van toepassing kunnen zijn. Gemiddeld, zo blijkt uit onderzoek, is dat zo’n €300,- per huishouden.

Strijd voor eerlijke WOZ

Wij geloven erin dat iedereen een eerlijke WOZ-waarde verdient en dat niemand nog langer onnodig en onterecht te veel WOZ-belasting moet betalen. Daar zetten onze specialisten zich dagelijks voor in en het resultaat mag er wezen. Naast dat wij vorig jaar voor ruim €175 miljoen euro aan WOZ-waarden hebben verlaagd, zien wij ook dat gemeenten door ons gedwongen worden om beter hun best te doen. De kosten die gemeenten aan onze service kwijt zijn bedragen ongeveer €0,50 per huishouden. (Dit was €2 in 2021, na de wetswijziging daalt dit met 75%.) Een klein bedrag voor toegankelijke rechtsbescherming.

‍We zijn er nog lang niet, gemeenten hebben nog héél véél te verbeteren in het goed vaststellen van de juiste WOZ-waarde. Wij proberen ze daarbij te helpen en doen regelmatig voorstellen, helaas worden onze voorstellen tot op heden genegeerd. Daardoor blijven miljoenen mensen onnodig en onterecht te veel WOZ-belasting betalen. Zo lang dat het geval is, blijven wij ons inzetten voor ons doel: Iedere Nederlander verdient een eerlijke WOZ-belasting en niemand zou onterecht en onnodig te veel belasting moeten betalen. Daarom blijven wij WOZ-bezwaren en WOZ-beroepen voeren voor onze cliënten, die kunnen ze simpelweg niet negeren.