Alles onder 1 dak

Wij bieden onze diensten gratis aan: de WOZ-check, deskundig WOZ-bezwaar, professioneel WOZ-beroep en uitstekende WOZ-taxaties.

Gratis WOZ-check

Weet binnen 2 minuten of je WOZ-waarde mogelijk te hoog is en hoeveel WOZ-belasting je maximaal kan besparen.

Vanaf 2024

Altijd 100% gratis

De dienstverlening van Het Nieuwe WOZ-bureau is 100% gratis omdat jouw gemeente alle kosten vergoedt op basis van no-cure-no-pay. Wanneer wij de WOZ-waarde verlagen dan hebben wij een fout van de gemeente opgelost en dan worden alle kosten vergoed. Heeft de gemeente geen fout gemaakt? Dan brengen wij geen kosten in rekening. Voor jou is onze dienstverlening dus altijd 100% gratis.
01

Gratis WOZ-bezwaar

Blijkt uit de WOZ-check dat jouw WOZ-waarde te hoog is? Dan maken wij voor jou gratis WOZ-bezwaar tegen de WOZ-waarde. Vul de korte intake in en wij regelen vervolgens alles voor je, zodat jij er geen omkijken meer naar hebt. Enkele van onze werkzaamheden:

Wij onderzoeken alle WOZ-verlagende factoren
Wij controleren alle gegevens van de gemeente
Wij schakelen een lokale taxateur in voor advies
Wij bespreken de WOZ-waarde met de gemeente
Wij schrijven een overtuigend bezwaarschrift
Wij verzorgen de verzoeken van de gemeente
Wij vragen een extra uitgebreid taxatieverslag op
Wij controleren en beoordelen de uitspraak
Na de WOZ-check en de ingevulde intake gaan wij aan de slag. We schakelen direct een lokale taxateur in om de WOZ-waarde te controleren en beoordelen. Natuurlijk 100% gratis, wij nemen alle kosten op ons. Heeft de gemeente de WOZ-waarde onterecht te hoog vastgesteld? Dan vergoedt de gemeente onze kosten. Klopt alles en heeft de gemeente geen fouten gemaakt? Dan nemen wij de kosten op ons.

De gemeente laat computers de WOZ-waarde bepalen door geautomatiseerd recent verkochte woningen te vergelijken met jouw woning en er daarvan vervolgens 3 te kiezen. Je kan je voorstellen dat een computer dat helemaal niet zo goed kan. Die weet namelijk helemaal niet hoe kwalitatief, luxe, modern en goed gelegen jouw woning en de woningen waarmee vergeleken wordt zijn. Onze taxateur controleert en beoordeelt daarom de 30 best vergelijkbare woningen samen met de door jou ingevulde WOZ-check en intake. Zo kan de taxateur de laagst mogelijke verdedigbare WOZ-waarde bepalen en daarvan een taxatieverslag opstellen. Het liefste komen we daarvoor kort even de woning bekijken maar als je dat niet prettig vindt kan de taxateur het ook verzorgen van achter zijn bureau.

Onze juristen onderzoeken alle mogelijke WOZ-verlagende factoren. Zij houden rekening met de door jou ingevulde WOZ-check en intake, het advies en taxatieverslag van de ingeschakelde taxateur en ze maken gebruik van een grote database aan vastgoeddata. Vervolgens schrijven ze persoonlijk een krachtig overtuigend bezwaarschrift waarin ze goed motiveren waarom de WOZ-waarde te hoog is en waarom deze verlaagd moet worden. Dit onderbouwen ze met feiten, bewijsstukken, recent verkochte woningen en jurisprudentie.

In het bezwaarschrift vraagt onze jurist ook om extra informatie van de gemeente, niet alleen het taxatieverslag welke je als burger krijgt maar ook de grondstaffel, het bijgebouw model, de uitgebreide taxatiematrix en de bepaalde secundaire objectkenmerken van jouw woning en de woningen waarmee jouw gemeente jouw woning heeft vergeleken. Deze stukken worden door onze specialisten gecontroleerd en beoordeeld.

Mocht er iets niet blijken te kloppen, dan zullen we dat ter sprake brengen tijdens de hoorzitting. Dit is een gesprek met de ambtenaar en/of taxateur van de gemeente. Wij vertegenwoordigen jou tijdens dit gesprek waarin we de gemeente gaan overtuigen waarom de WOZ-waarde moet worden verlaagd. Soms blijkt dat de gemeente nog vragen heeft, die beantwoorden wij dan voor je. Regelmatig stelt de gemeente deze vragen toch rechtstreeks aan jou, zelfs als wij het antwoord al aan de gemeente hebben gegeven. Je mag de vragen dan zelf beantwoorden of doorsturen naar ons, dan doen wij het voor je.

Uiteindelijk komt de uitspraak. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk komt maar de gemeente heeft tot maximaal 31 december de tijd hiervoor. Wij controleren iedere uitspraak uitgebreid. Helaas blijkt dat bijna 10% van de WOZ-bezwaren onterecht worden afgewezen. Dan nemen wij vervolgstappen en leggen de WOZ-waarde voor aan een onafhankelijke rechter. Ook dat doen we net als het gehele bezwaarproces, 100% gratis.
Meer weten?
02

Kosteloos WOZ-beroep

De slager keurt zijn eigen vlees net zoals de gemeente de WOZ-bezwaren zelf beoordeelt. Helaas wordt 1 op de 10 WOZ-bezwaren onterecht afgewezen. Daarom controleren onze specialisten iedere uitspraak. Blijkt het WOZ-bezwaar onterecht afgewezen te zijn? Dan leggen we deze voor aan een onafhankelijk rechter. Ook dat doen we 100% gratis.
Wanneer wij een uitspraak hebben gecontroleerd en constateren dat het bezwaar onterecht is afgewezen dan leggen wij de WOZ-waarde voor aan een onafhankelijke rechter. Dat heet ‘in beroep gaan’. Om in beroep te gaan moeten wij griffierecht betalen, dat zijn de kosten voor de rechtbank die wij terugkrijgen als wij de zaak winnen. Het griffierecht betalen wij voor jou, we gaan namelijk alleen in beroep als dit ook een grote kans op succes heeft.

We schrijven eerst een initieel beroepschrift waarin wij onze bevindingen delen. Hieruit blijkt vaak al dat wij gelijk hebben en dat de WOZ-waarde inderdaad te hoog blijkt te zijn. Daarom gaan we graag in gesprek met de gemeente om tot een compromis te komen. In meer dan de helft van de gevallen lukt dat, de gemeente verlaagt dan alsnog de WOZ-waarde zonder dat er een onafhankelijke rechter aan te pas hoeft te komen.

Vindt de gemeente nog steeds dat de WOZ-waarde niet te hoog is? Dan schrijft de gemeente een verweerschrift, dat is een brief aan de rechter waarin de gemeente uitlegt waarom de gemeente vindt dat de WOZ-waarde niet te hoog is. Soms blijkt uit het verweerschrift dat de gemeente toch gelijk heeft omdat ze meer of nieuwe informatie delen, dan stoppen wij het beroep en hoeft er geen extra tijd besteed te worden door de gemeente of de rechter.

Zijn wij en de gemeente het echt niet met elkaar eens en komen we er onderling niet uit? Dan schrijven wij een brief aan de rechter als reactie op het verweerschrift waarin wij tot in detail uiteenzetten waarom de vastgestelde WOZ-waarde niet aannemelijk is en vernietigd moet worden door de rechter. Daarnaast schakelen wij een taxateur in om een beroepen matrix op te stellen, dat is een keihard en cijfermatig onderbouwd rapport dat een lagere WOZ-waarde bewijst. Wij vragen de rechter om de WOZ-waarde vast te stellen op dat bedrag.

Als de rechter alle stukken heeft zullen wij samen met de gemeente worden uitgenodigd op gesprek bij de rechter. Wij vertegenwoordigen jou bij dit gesprek, meestal nemen wij ook een taxateur mee. De rechter zal ons en de gemeente vragen stellen en wij kunnen onze argumenten mondeling nog eens uitleggen zodat wij de rechter van ons gelijk kunnen overtuigen. De rechter zal hierna uitspraak doen. Ook deze uitspraak controleren wij weer goed, want de meeste rechters zijn geen taxateur en ook zij kunnen fouten maken. In een enkel geval is het nodig om in hoger beroep te gaan, dan leggen we de WOZ voor aan een hogere onafhankelijke rechter. Meestal is de uitspraak van de rechter echter een terechte uitspraak.
Meer weten?
03

Deskundige WOZ-taxaties

Om jouw WOZ-waarde met een zo groot mogelijk bedrag te verlagen is een WOZ-taxatie nodig. Een lokale taxateur van Woning Waarderingsmeesters taxeert altijd persoonlijk jouw woning. Het liefst door een afspraak te maken om jouw woning te bezoeken, maar als je dat liever niet wil dan taxeren ze jouw woning gewoon van achter hun bureau.
Het taxeren van een woning voor een lagere WOZ-waarde gaat anders dan het taxeren voor een hypotheek of voor de verkoop van een woning. Een WOZ-taxatie is namelijk gebonden aan een hele hoop extra regels en voorschriften. Een specialist in WOZ-taxaties is daarom enorm belangrijk om de laagst mogelijke WOZ-waarde vast te stellen.

De gemeente laat de WOZ-taxatie over aan computers die geautomatiseerd een vergelijking maken van recent verkochte woningen. Deze computers weten vaak niets tot nauwelijks iets van jouw woning en ze zijn ook niet goed op de hoogte van de kwaliteit, luxe, uitstraling, het onderhoud en de ligging van recent verkochte woningen. Toch bepaalt die computer de WOZ-waarde aan de hand van deze geautomatiseerde vergelijking. Niet altijd terecht dus.

De specialisten en lokale taxateurs van Woning Waarderingsmeesters taxeren jouw woning daarom persoonlijk. Door jouw woning goed te vergelijken met 30 recent verkochte goed vergelijkbare woningen en daarbij rekening te houden met alle mogelijke verschillen. Die vergelijking maken ze het liefst door jouw woning kort te bezoeken, maar als je dat niet prettig vindt kunnen ze dat ook doen met behulp van de door jou ingevulde WOZ-check en intake. De woningen waarmee ze jouw woning vergelijken, beoordelen ze onder andere aan de hand van de verkoopbrochures, satellietbeelden en gegevens uit het kadaster. Onze taxateurs beschikken over al deze gegevens door middel van een database speciaal voor vastgoed taxateurs.
Meer weten?

Whitelabel?

Alle diensten van HNWB zijn ook whitelabel beschikbaar. Zo kun jij extra service bieden aan jouw netwerk en houd je daar extra omzet aan over. Heel gemakkelijk en zo geregeld met de allerbeste deal.

Meer informatie